Privacybeleid

Definities
In dit privacybeleid verwijzen de termen DataDiggers, “onze”, “de onze”, “wij”, “ons”, “bedrijf” naar Data Diggers Market Research S.R.L., een in Roemenië geregistreerd bedrijf met het nummer J23/915/2015, BTW-ID RO34246710, hoofdkantoor 75-77 Buzesti st., 9e verdieping, suite # 5, 1ste sector, 011013 Boekarest.

De termen “panel lid”, “jou”, “jouw”, “de jouwe”, “de zijne”, “de hare”, “hun”, “van hen” verwijzen naar de huidige leden van DataDiggers ‘panelen.

Een paneellid is iemand die zich heeft aangemeld bij ons online paneel door het formulier dat u heeft gevonden hier in te vullen en op de knop “Aanmelden” te klikken. Door op dezelfde knop te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.

Persoonsgegevens bevatten het type informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, waaronder naam, e-mailadres, werkplaats, fysiek adres, enz. Deze gegevens worden verzameld op het paneelregistratie stadium of later, tijdens de periode dat die persoon lid is Van ons panel.

Het verwerken van persoonsgegevens verwijst naar elke handeling die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, herhalen, raadplegen, gebruiken, uitlijnen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.

Gevoelige gegevens betekent informatie over:

 • godsdienst
 • sex
 • ras of etniciteit
 • politieke opties
 • behorende tot een vakbond
 • lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • gegevens over strafregisters.

Algemene opmerkingen over ons privacybeleid
Het beveiligen van de privacy van de persoonsgegevens die onze leden van het panel leveren, vormen een prioriteit voor ons bedrijf. Dit privacybeleid is bedoeld om te beschrijven hoe DataDiggers zorgt voor de beveiliging van het opslaan en verwerken van de persoonsgegevens die onze panelleden ons sturen, overeenkomstig de wet.

De verwerking, het gebruik, de opslag en/of de vernietiging van persoonsgegevens worden in strikte overeenstemming met de wet nr. 677/2001 ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Toegang tot en gebruik van de website nlpanel.datadiggers-mr.com betreft uw expliciete acceptatie van dit privacybeleid. Dit privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zodat deze in overeenstemming is met de wetgeving en/of het bedrijfsbeleid. Het is daarom belangrijk dat u dit privacybeleid regelmatig herzien om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. DataDiggers zal alles in het werk stellen om een ​​link naar dit privacybeleid te publiceren in een onderzoeksuitnodiging die aan de leden van het panel en binnen het account van elk lid wordt verzonden.

DataDiggers is een bedrijf dat volledig in overeenstemming is met de ICC-code van ESOMAR.

Cookies
Een cookie is een methode om een ​​kleine hoeveelheid informatie op te slaan in een webbrowser, zodat het niet nodig is dat dezelfde gegevens opnieuw worden geïntroduceerd elke keer op hetzelfde apparaat; Het gebruik van cookies is om de navigatie op internet te vergemakkelijken.
De verminderde hoeveelheid informatiekoekjes gebruiken is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We mogen cookies gebruiken om informatie te bewaren over de gebruikers die toegang hebben tot de website nlpanel.datadiggers-mr.com; Daarom kunnen er secties van de website zijn die mogelijk vereist dat u cookies accepteert.

Elke gebruiker van de website nlpanel.datadiggers-mr.com heeft de mogelijkheid om de installatie van cookies te accepteren, te weigeren of te beperken of uitnodigingen te ontvangen om cookies te installeren.

Privacygarantie
DataDiggers zal de persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leden van het panel. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt op basis van de expliciete afspraak van de leden van het panel, zowel tijdens de registratie fase als tijdens specifieke enquêtes of tijdens de tijd dat een persoon lid is van ons panel, door leden te vragen hun gegevens over consumptie te actualiseren, Persoonlijke interesses, houdingen, enz. Op een regelmatige basis.

Bij de registratie fase zal DataDiggers een aantal fundamentele persoonlijke gegevens vereisen: email adres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht en postcode waar het toekomstige panel lid langer dan 6 maanden in een jaar woont. Al deze informatie is verplicht voor een persoon om deel te nemen aan het paneel, omdat het essentieel is om de kwaliteit van de reacties op onze enquêtes te waarborgen. Naam is ook verplicht als optionele informatie. Gedurende de tijd dat iemand een panelmedewerker is, kunnen de informatie die we vragen vragen omvatten (maar niet beperkt zijn tot): opleidingsniveau, aantal kinderen in het huishouden, leeftijd en geslacht van kinderen, persoonlijk inkomen, huishoudelijk inkomen, Werkzaam in, verschillende voorkeuren voor goederen en diensten en meer. Het invullen van deze informatie is niet verplicht en heeft geen invloed op het lidmaatschap in ons panel, maar des te gedetailleerder is de verstrekte informatie, hoe hoger de kans om te kwalificeren voor toekomstige enquêtes.

Sommige marktonderzoekstudies kunnen echter alleen worden uitgevoerd op basis van specifieke persoonlijke gegevens van de panelleden, die aan onze klanten bekend moeten worden gemaakt. Dergelijke studies zijn die waarin een fysiek product wordt gestuurd naar het panel lid voor testdoeleinden of die waarin de klant direct met onze panelleden wil interviews. In dat geval zal DataDiggers de expliciete toestemming van het panelmedewerker nodig hebben voor het verzamelen en onthullen van die persoonsgegevens en zullen de cliënten van derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens nodig hebben om een ​​speciale overeenkomst te ondertekenen waardoor zij de informatie voorleggen Strikt gebruikt voor marktonderzoek en uitsluitend binnen die studie.

DataDiggers kan persoonlijke gegevens van paneelleden bekendmaken wanneer er een rechterlijke beslissing in dit verband is.

De wettigheid van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt altijd volgens de wet. Data Diggers Market Research S.R.L. Is een bedrijf geregistreerd bij de Roemeense Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor Persoonsgegevensverwerking (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, is een link naar dit privacybeleid toegankelijk voor elk huidige of toekomstige ledenpaneel. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, zowel van de persoon die lid is van ons paneel of zal zijn, alsmede van een lid van de familie van deze persoon.

In beide gevallen wordt de volgende informatie aan de gebruiker bekendgemaakt ten tijde van het verzamelen van persoonsgegevens:

 • Identificatie van de rechtspersoon die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt
 • het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens
 • de mogelijkheid om de reeds verstrekte persoonlijke gegevens aan te passen
 • Andere informatie die van geval tot geval nodig kan zijn.

Als gegevens niet rechtstreeks van het panelmedewerker worden verzameld, zal DataDiggers ervoor zorgen dat het panelmedewerker hierover op de hoogte wordt gesteld alvorens de verzameling van persoonsgegevens daadwerkelijk te starten.
Het verwerken van de informatie van andere websites die gekoppeld zijn aan nlpanel.datadiggers-mr.com valt niet onder dit privacybeleid.

Aangestelde doeleinden
DataDiggers zal het doel of de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld op het moment van de verzameling schriftelijk onthullen.

De doeleinden DataDiggers verzamelt persoonsgegevens zijn:

 • Kwantitatieve en/of kwalitatieve marktonderzoeksquêtes uitvoeren
 • zodat het panellid kennisgevingen kan ontvangen naar het e-mailadres dat wordt verstrekt
 • om te bepalen of het panel lid in aanmerking komt voor toekomstige kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeken naar marktonderzoeken
 • in overeenstemming met de wet handelen.

Als DataDiggers de persoonsgegevens voor een ander doel moet gebruiken dan oorspronkelijk aan de leden van het panel is medegedeeld, maakt dit de leden van het panel bekend voor het feitelijk gebruik van dergelijke persoonsgegevens. Het panelmedewerker moet toestemming geven om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, behalve wanneer de wet het datagebruik mogelijk maakt zonder voorafgaande afspraak.

DataDiggers zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor direct marketing, promotie, reclame of verkoop van producten en diensten.

Beperkte gegevensverzameling
DataDiggers verzamelt alleen persoonsgegevens die essentieel zijn om sociologisch onderzoek te verrichten binnen normale kwaliteitsparameters. We verzamelen nooit meer persoonlijke gegevens dan nodig voor het genoemde doel. DataDiggers verwerkt alleen de informatie die relevant en geschikt is voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Beperkte duur van de data retention
DataDiggers houdt de persoonsgegevens van de panelleden alleen voor een beperkte duur, zolang het nodig is voor het aangegeven doel waarvoor ze zijn verzameld. Afhankelijk van het oorspronkelijke doeleinde kan de houdbaarheid van persoonsgegevens variëren. De persoonlijke gegevens die niet meer relevant of noodzakelijk zijn voor het opgegeven doel, worden vernietigd.

Overeenkomst van het panel lid
DataDiggers zal de persoonlijke gegevens van de panelleden niet verwerken zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij de wet het mogelijk maakt dat het gebruik van de gegevens zonder voorafgaande overeenkomst kan worden uitgevoerd.
DataDiggers zal de panelleden informeren over de verwerking van persoonsgegevens voor of tijdens het verzamelen ervan.
Als we een lijst van respondenten gebruiken die door een derde worden geleverd, zullen we ervoor zorgen dat de respondenten op die lijst toestemming hebben gegeven om hun persoonlijke gegevens te verwerken voordat DataDiggers deze gegevens gebruikt.
Onze leden van het panel hebben het recht om deelname aan een studie te accepteren of te weigeren. Dit heeft geen invloed op de status van het lidmaatschap van het paneel.
Soms, sommige studies vereisen interviewen over de telefoon of van aangezicht tot aangezicht. DataDiggers zal altijd schriftelijke toestemming van panelleden nodig hebben om deel te nemen aan dergelijke studies. Het is helemaal de optie van een panel lid als hij/zij deelneemt aan deze types studies. Als een panellid ermee akkoord gaat om telefonisch of face-to-face aan een onderzoek deel te nemen, betekent dit dat het panel lid zijn/haar toestemming heeft verleend voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens die nodig zijn om die studie uit te voeren.
Vervolgens, als het panel lid zijn/haar toestemming wenst in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens, kan hij dit doen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan dit e-mailadres: panelsupport.nl@datadiggers-mr.com.
DataDiggers vermijdt het verzamelen van persoonlijke gegevens die gevoelig zijn voor gevoeligheid: gegevens over religie, geslacht, politiek, ras, etnische afkomst, vakbond lidmaatschap, lichamelijke en geestelijke gezondheid en strafregister. Als het echter essentieel is om bepaalde gevoelige informatie te verzamelen om een ​​enquête te kunnen uitvoeren, krijgt DataDiggers de schriftelijke toestemming van het panellid alvorens de gevoelige informatie te verzamelen.

Beveiliging van persoonsgegevens
De veiligheidsmaatregelen DataDiggers neemt om te voorkomen dat het risico op verlies, diefstal, onbevoegde verzameling, openbaarmaking, kopiëren, wijzigen of vernietigen van persoonsgegevens van paneelleden zijn:

 • Beveiligde en beperkte toegang tot kantoren en computers die persoonlijke gegevens opslaan, gebaseerd op unieke toegangskaart en/of unieke toegangscode
 • De toegang van werknemers tot persoonlijke gegevens beperkt
 • met krachtige antivirussoftware om de installatie van malware te voorkomen die de verzamelde persoonsgegevens kan beïnvloeden
 • met unieke toegang tot wachtwoord.

Onze managers en medewerkers respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die we vasthouden. De toegang tot het account van het panelmedewerker is beveiligd door een uniek e-mailadres en wachtwoord, zodat alleen panelleden toegang hebben tot eigen persoonlijke informatie.

Panelleden worden gevraagd het wachtwoord van hun persoonlijke account nooit aan derden te openbaren. Het is ook belangrijk om uit te loggen na toegang tot nlpanel.datadiggers-mr.com en sluit de webbrowser, vooral wanneer de website is geopend van een openbare terminal of van een apparaat dat door andere huishoudelijke leden wordt gebruikt. DataDiggers vraagt ​​het wachtwoord nooit naar het account van een panelmedewerker.

Onze medewerkers en managers verwerken persoonsgegevens met behulp van maximale beveiligingsmaatregelen, in overeenstemming met dit privacybeleid, ongeacht de plaats waar de gegevens worden geopend.

Individuele toegang tot gegevens
Onze leden van het panel hebben altijd de mogelijkheid om informatie te vragen over het verwerken van hun persoonsgegevens, toegang tot hen of om ons te verzoeken om ze te wijzigen of te verwijderen. Dit kan gedaan worden door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar panelsupport.nl@datadiggers-mr.com. DataDiggers zal alles doen om onmiddellijk een onderzoek te beantwoorden en de aanvrager alle nodige informatie te verstrekken.

DataDiggers kan de paneelleden in de volgende situaties niet toegang geven tot al hun persoonlijke gegevens:

 • Wanneer u toegang krijgt tot de persoonsgegevens, kunt u vertrouwelijke zakelijke informatie onthullen
 • Wanneer u toegang tot de persoonsgegevens krijgt, kunnen persoonlijke gegevens van andere leden van het panel worden onthuld
 • als de gegevens zijn verzameld volgens de wet, zonder de toestemming van het lid van het panel
 • wanneer gegevens worden verzameld voor wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld als onderdeel van een juridisch onderzoek).

Wanneer DataDiggers niet kan voldoen aan de vraag van een panellid om toegang te vragen tot zijn/haar persoonlijke gegevens, wordt het panellid schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden van weigering.

Elk panelmedewerker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen tijdens het lidmaatschap door in te loggen op zijn/haar account op nlpanel.datadiggers-mr.com. Als een panel lid zijn wachtwoord vergeten heeft, kan dit worden hersteld door te klikken op hier. Ook kan het panel lidmaatschap worden verwijderd met een simpele klik op de bijbehorende knop die is gevonden in het gedeelte ‘Profiel bijwerken’ van elk paneelaccount.

Contact
Voor meer informatie over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via panelsupport.nl@datadiggers-mr.com of gebruik het formulier dat u vindt op De contactpagina.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome